Kontakty

Predajca

Názov:Bitcomp
IČO:34518444
DIČ:1020409643
IČ DPH:SK1020409643
Mesto:Vráble
PSČ:95201
Adresa:Levická 579
Telefón:037/7832020
E-mail:hunadyova@bitcomp.sk
Kontakt:Zoltán Bako
Okresný úrad odbor ŽP o OS, sp. č.: Žo-2002/01467/00002, reg.č. 469/2002

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 037/7720 001
  • 037/7720 034
Fax:
  • 037/7720 024